Τ.Θ. 50300, 3603, ΛΕΜΕΣΟΣ
keanita@keanltd.com.cy
80007090


Δευτέρα – Πέμπτη:
8:30 – 13:00 και 14:00 – 16:30
Παρασκευή:
8:30 – 14:00

Τ.Θ. 50300, 3603, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΗΛ: 80007090        keanita@keanltd.com.cy
www.keanita.com.cy         www.kean.com.cy