ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΕΑΝΙΤΑ / ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εγώ ο κηδεμόνας τηλέφωνο

του/της ημερομηνία γεννήσεως


με αριθμό μέλους (εαν γνωρίζετε) επιθυμώ να

1. επανεκδόσω την κάρτα μέλους ΚΕΑΝΙΤΑ2. αλλάξω τα πιο κάτω στοιχεία

Για έκδοση νέας κάρτας επιλέξετε

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τη συγκατάθεση και των 2 κηδεμόνων του πιο πάνω παιδιού.

Email

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις